กรุณางดน้ำ งดอาหาร หลังเที่ยงคืน ก่อนวันเข้ารับการตรวจ
และนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่น ที่จุดรับบริการได้เลยค่ะ