นพ.จิตตพันธ์  จุรีกานนท์

นพ.จิตตพันธ์ จุรีกานนท์

  • แผนก : จักษุแพทย์
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : โรคต้อหิน
  • ความสนใจ :  
  • ภาษา :  

แนะนำตัว

  • รักษาโรคตาทุกชนิด
  • ผ่าตัดต้อทุกชนิด

ตารางนัด

ศุกร์ 09:00 - 15:00