ห้องผ่าตัด และบริการวิสัญญี

ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยคือเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลจอมเทียน เรามุ่งเน้นให้ห้องผ่าตัด (Operating room) เป็นสถานที่ปลอดเชื้อปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและแรงดันอากาศ ระบบการไหลเวียนอากาศ ระบบการกรองอากาศที่ไหลเวียนมายังเตียงผ่าตัดให้มีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคและมีเครื่องมือที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการแบบครบวงจรด้วยทีมแพทย์ชำนาญการ เพื่อให้การผ่าตัดผู้ป่วยทุกกรณีประสบความสำเร็จ และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่หลีกเลี่ยงได้

การบริการ

ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจอมเทียน

เป็นห้องผ่าตัดรวม ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่ต้องทำหัตถการได้ทุกสาขา ทั้งด้านศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เด็กและผู้ใหญ่ ตา สูติกรรม การผ่าตัดทั่วไปทางนรีเวช และ  สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้

การบริการวิสัญญี

ให้บริการโดยแพทย์และวิสัญญี อย่างครบวงจรตั้งแต่การประเมิน และเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด จนกระทั่งการใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่หรือการใช้ยาสลบขณะทำการผ่าตัด ตลอดจนการดูแลลดอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัด ระยะหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้น ผู้ป่วยฟื้นจากยาสลบ และปลอดภัยดี จะย้ายกลับหอผู้ป่วยเพื่อดูแลต่อเนื่อง หรือจำหน่ายกลับบ้านในกรณีเป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก

 

สอบถามเพิ่มเติม ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจอมเทียน โทร. 0 3312 5999