เพราะทุกวินาทีมีค่าเราจึงไม่หยุดรักษาชีวิตของผู้คน โรงพยาบาลจอมเทียนพร้อมให้บริการ แผนกฉุกเฉิน (Emergency Department) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีทีมแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับผู้ป่วยฉุกเฉินในทุกสถานการณ์เพราะการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ข้ามผ่านสภาวะวิกฤต คือ สิ่งสำคัญของเรา

 

เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

 

การบริการ

  • ให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บฉุกเฉินและวิกฤต
  • มีห้องผ่าตัดเล็ก ให้บริการหัตถการผ่าตัดขนาดเล็ก อาทิ เช่น การเย็บแผล การตกแต่งบาดแผล ผ่าตัดฝี โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ อย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมถึงการทำหัตถการต่างๆ เช่น การใส่สายยางผ่านทางรูจมูกไปยังกระเพาะอาหาร  ใส่สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น
  • มีห้องสังเกตุอาการ และ ผู้ป่วยที่ต้องการ การรักษาโดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หรือ ยาฉีดบางชนิดที่ต้องสังเกตุอาการหลังได้รับยา
  • บริการทำความสะอาด แผลทั่วไปและบาดแผลเรื้อรัง ที่ต้องการดูแลอย่างต่อเนื่อง
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน อย่างปลอดภัย
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ แก่ผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆ
  • กรณีผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจราจร รถจักรยานยนต์ รถยนต์  อื่นๆสามารถใช้สิทธิ์ พ.ร.บ จากรถทุกประเภท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายแพทย์ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลจอมเทียน โทร. 0 3312 5999