แผนกกายภาย โรงพยาบาลจอมเทียน
บำบัด รักษา และฟื้นฟู หัวใจหลักของแผนกกายภาพ โรงพยาบาลจอมเทียน เพราะบางโรค ไม่สามารถรักษาให้หายแค่การใช้ยา อาจต้องใช้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายร่วมด้วย เพื่อให้สามารถรักษาโรค หรืออาการบางอย่างให้หายขาด และกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข ดังนั้นหน้าที่หลักสำคัญของ แผนกกายภาพ โรงพยาบาลจอมเทียน คือการให้บริการปรึกษา วินิจฉัย และทำการรักษา ฟื้นฟู หรือกระตุ้นพัฒนาการ โดยทีมแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด ร่วมกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
 

บริการกายภาพรอบด้าน คลอบคลุมทุกกลุ่มอาการ แผนกกายภาพ โรงพยาบาลจอมเทียน จำเป็นต้องทำงานร่วมกับแผนกหรือศูนย์โรคอื่น ๆ เพื่อประเมินอาการและวางแนวทางการรักษา เพราะการทำกายภาพอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ จึงส่งผลให้เกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือการกายภาพหลังได้รับการผ่าตัดจากโรคต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยบริการของแผนกกายภาพ สามารถจำแนกได้ดังนี้

  • ผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่หนักเกินไป เช่น ออฟฟิศซินโดรม หรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

  • ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถขยับร่างกายได้เป็นระยะเวลานาน

  • ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด ซึ่งบางรายควรได้รับการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หรือต้องนอนรับการรักษาบนเตียงเป็นเวลานาน


​​​​​​นอกเหนือจากการรักษา ฟื้นฟู คือการป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำ ในระหว่างการรักษาเราจะสอดแทรกความรู้เรื่องโครงสร้างของร่างกายรวมถึง

ระบบการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ และให้คำแนะนำในการใช้กล้ามเนื้อ หรือท่าทางสำหรับกายภาพด้วยตนเองอย่างถูกวิธี

เพื่อเสริมสร้างในกล้ามเนื้อเข็งแรง และป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

 

สอบถามเพิ่มเติม แผนกกายภาพ โรงพยาบาลจอมเทียน โทร. 0 3312 5999