นพ.ธนาวุฒิ วัจนประดิษฐ์

นพ.ธนาวุฒิ วัจนประดิษฐ์

  • แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :  
  • ความสนใจ :  
  • ภาษา : อังกฤษ, ไทย

แนะนำตัว

  • ตรวจสุขภาพ
  • ส่งเสริมสุขภาพ แนะนำการดูแลสุขภาพ
 

ตารางนัด

จันทร์ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00