นพ.สันต์  เมธาศิริ

นพ.สันต์ เมธาศิริ

  • แผนก : จักษุแพทย์
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : โรคต้อหิน
  • ความสนใจ :  
  • ภาษา :  

แนะนำตัว

  • รักษาโรคตาทุกชนิด
  • ผ่าตัดต้อทุกชนิด

ตารางนัด

พฤหัสบดี 13:00 - 16:00