นพ.สุขุมพัทธ์ ณ น่าน

นพ.สุขุมพัทธ์ ณ น่าน

  • แผนก : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :  
  • ความสนใจ :  
  • ภาษา : อังกฤษ, ไทย

แนะนำตัว

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน