นพ.อภิรักษ์ ตั้งอนันตรัตน์

นพ.อภิรักษ์ ตั้งอนันตรัตน์

  • แผนก : จักษุแพทย์
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : โรคต้อหิน
  • ความสนใจ :  
  • ภาษา :  

แนะนำตัว

  • รักษาโรคตาทุกชนิด
  • ผ่าตัดต้อทุกชนิด

ตารางนัด

อาทิตย์ 08:00 - 17:00
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00