พญ.ภัทรภร  นรินทร์นอก

พญ.ภัทรภร นรินทร์นอก

  • แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :  
  • ความสนใจ :  
  • ภาษา :  

แนะนำตัว

ว.49041