พญ.อังสุพัชร์  พรชัย

พญ.อังสุพัชร์ พรชัย

  • แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :  
  • ความสนใจ :  
  • ภาษา : อังกฤษ, ไทย

แนะนำตัว

  • ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน