วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอีกหลายชนิด

โรคมะเร็งปากมดลูก เกิดจากสาเหตุหลักคือการได้รับเชื้อไวรัส Human Papillomavirus - HPV
ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่เฉพาะสายพันธุ์บางสายที่เกี่ยวข้องกับการเกิด
มะเร็งปากมดลูกคือ สายพันธุ์ 6/11/16/18

 

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70%

สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 สาเหตุของการเป็นโรคหูดหงอนไก่ได้มากถึง 90%

แนะนำผู้หญิงและผู้ชาย อายุตั้งแต่ 9-26 ปี หรืออาจขยายระยะเวลาได้ถึง 45 ปี

 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยเช่นสามารถป้องกันการเกิด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก มะเร็งปากช่องคลอด ที่เกิดจากเชื้อ HPV 4 สายพันธุ์หลัก 6/11/16/18

ฉีดวัคซีน HPV แบบไหน

 1. ◾ ประสิทธิภาพวัคซีนสูง หากฉีดในวัยที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
 2. ◾ ฉีดในวัยที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี จากงานวิจัยพบว่า ร่างกายของเด็กผู้หญิงสร้าง        ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสนี้ได้ดีในช่วง 9 – 15 ปี ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง 
    แต่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าการฉีด 3 ครั้ง
 3. ◾ ผู้หญิงอายุ 9 – 26 ปี ควรฉีดวัคซีน HPV โดยเน้นให้ฉีดช่วงอายุ 11 – 12ปี
 4. ◾ เด็กผู้ชายอายุ 9 – 26 ปี สามารถฉีดวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์
     เพื่อป้องกันโรคหูดหงอนไก่และมะเร็งทวารหนัก เน้นให้ฉีดช่วงอายุ 11 – 12 ปี

วัคซีน HPV ฉีดให้ถูกต้อง

 • การฉีดวัคซีน HPV ต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 ครั้ง
 1. ◾ ครั้งที่ 1 : ฉีดในวันที่กำหนดเลือก
 2. ◾ ครั้งที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 1 – 2 เดือน
 3. ◾ ครั้งที่ 3 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 6 เดือน 

*ในเด็กผู้หญิง-เด็กผู้ชาย ควรรับวัคซีนในช่วงอายุ 9- 15 ปี
สามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง ห่างกัน 6 – 12 เดือน

สอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายแพทย์ แผนกสูตินรีเวช รพ.จอมเทียน โทร. 0 3312 5999